Sayfa Yükleniyor

Kanser Tedavisinden Doğurganlığın Korunması

bosom-buddies-breast-cancer-support.jpg

●      Kanser

●      Otoimmün hastalıklar

●      Kan hastalıkları

●      Genetik hastalıklar

●      Metabolik hastalıklar

●      Ardarda ameliyatlar

DOĞURGANLIĞINIZI KAYBETTİREBİLİR

ÇOCUKLARDA VE ERİŞKİNLERDE KADINLARDA VE ERKEKLERDE DOĞURGANLIĞI KORUMA SEÇENEKLERİ

Kanser sıklığı her yaşta giderek artmakta ancak bulunan yeni tedavi seçenekleri sağkalım sanşını yükselmektedir. Hastanın hayatını kurtarmak adına yapılan çok etkili tedavilerin en önemli yan etkilerinden biri üreme fonksiyonlarını kalıcı olarak yok etmesidir.Yüksek dozda ve kombinasyonlar halinde kullanılan kemoterapı ilaçları kanser hücrelerini yok ederken üreme hücrelerini de (sperm ve yumurta) öldürür. Kemoterapi ilaçları sadece kanserde değil otoimmün hastalık ve kan hastalıklarındada verilmektedir. Radyoterapi ve cerrahi girişimler de testis ve yumurtalık gibi üreme hücrelerinin bulunduğu organlara direk zarar verirler. Endometriozis(çikolata kisti) ve ardarda ameliyat gerektiren diğer bazı durumlardada hastalık iyi huylu olmasına rağmen sık sık ameliyat yapılması yumurtalıklardaki rezervi hızla azaltır ve erken menopoz oluşur. Erken menopoz bazen aile üyeleri arasında sık görülür ve genetik nedenlidir. Kız çocuklarda görülen genetik bir hastalık olan Turner sendromunda da çok genç yaşlarda menopoz olur. Metabolik bir hastalık olan galaktozemi de erken menopoza sıklıkla rastlanır. Sperm ve yumurta üretimi olan erişkin insanların yanısıra, henüz üreme fonksiyonları başlamamış kız ve erkek çocuklarda da   hastalığı atlatıp erişkin çağa geldiklerinde bebek sahibi olabilmelirini sağlayan doğurganlığı koruma seçenekleri vardır.

Doğurganlığın korunmasının gerekli olduğu hastalıklar

Çocukluk çağı kanserleri:

●  Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

●  Lösemiler

●  Ewing sarkomu

●  Wilm’s tümörü

●  Pelvik osteosarkom

●  Genital rabdomyosarkom

 

Meme kanseri:

●  İnfiltratif duktal kanser

●  Evre I-III

 

Rahim ağzı kanseri:

●  Skuamoz kanser

●  Adeno/adenoskuamoz kanser

 

Otoimmün ve hematolojik  hastalıklar:

●  Sistemik lupus eritematozus (SLE)

●  Behçet hastalığı

●  Steroide dirençli glomerülonefrit

●  İnflamatuar barsak hastalığı

●  İlerleyici sistemik sklerozis

●  Wegener granülomatozisi

●  Pemfigus vulgaris

●  Juvenil idiopatik artrit

●  Multipl skleroz

●  Otoimmün trombositopeni

●  Aplastik anemi

 

Kemik iliği transplantasyonu gerektiren durumlar:

●  Kanserler

●  Genetik,hematolojik ve otoimmün hastalıklar

Jinekolojik kanser için ameliyat gerektiren durumlar:

●  Rahim ağzı kanseri için konizasyon, trakelektomi

●  Erken yumurtalık kanseri için yumurtalığın bir kısmının alınması

Diğer durumlar:

●  Galaktozemi

●  Ailede erken menopozun çok sık görülmesi

Üreme hücrelerini bozan kemoterapi ilaçları:

Çok zararlı

Siklofosfamid

Klorambusil

Melfalan

Busulfan

Azotlu hardal

Prokarbazin

Orta derecede zararlı

Sisplatin

Adriamisin

Paklitaksel

Az zararlı

Metotreksat

5-Florourasil

Vinkristin

Aktinomisin-D

Bleomisin

 

Etkisinden emin olunamayan

İrinotekan

İmatinib

Doğurganlığın korunmasını gerektiren hastalar çok çeşitlidir ve özel duruma göre sunulan seçenekler de çok değişiktir. Verilecek karar özellikle tüp bebek tedavisinin getireceği yüksek hormon düzeyleri ve bunların kansere olası zararları açısından çok titiz değerlendirilmelidir.

İyi huylu yumurtalık hastalıkları:

●  Endometriozis (çikolata kisti)

●  Sık ameliyat gerektiren iyi huylu tümörler

 

Pelvis bölgesine radyoterapi yapılan hastalıklar:

●  Pelviste bulunan organ tümörleri

●  Osteosarkoma

●  Ewing sarkomu

●  Omurilik tümörleri

●  Retroperitoneal sarkom

●  Rektum kanseri

●  İyi huylu kemik tümörleri

●  Kaybolan kemik hastalığı

 

Önlem olarak yumurtalıkların alınmasını gerektiren

durumlar:

●  BRCA-I ve II gen taşıyıcıları

●  Damarlarda yaygın myom varlığı

Erkekler için:

●  Ergenlik öncesi: Testis dokusu dondurma

●  Ergenlik sonrası: Sperm dondurma

●  Erişkin evli: Tüp bebek yapılıp embriyo dondurulması

Kadınlar için:

●  Ergenlik öncesi: Yumurtalık dokusu dondurulması

●  Ergenlik sonrası: Yumurta ve yumurtalık dokusu dondurulması

●  Erişkin evli:

Kemoterapi geciktirilemez ve hormonal etki zararlı ise:

Yumurtalık dondurulması

Olgunlaşmamış yumurta alınması ve in vitro matürasyon

Kemoterapi geciktirilebilir ve hormonal etki zararlı değilse:

Tüp bebek yapılıp embriyo dondurulması

Evli değil:

Kemoterapi geciktirilemez ve hormonal etki zararlıysa:

Yumurtalık dondurulması

Olgunlaşmamış yumurta alınması ve in vitro matürasyon

Kemoterapi geciktirilebilir ve hormonal etki zararlı değilse:

Yumurta dondurulması

Doğurganlığın korunması için başka seçenekler de olduğu ve bu seçenekleri gerektiren hastalar olabileceği unutulmamalıdır:

Ovaryan transpozisyon: Alt karın bölgesinde yapılacak ışın tedavisi yumurtalıklara zarar verecektir.Belli doz ve süre aşıldığında ise menopoza neden olacaktır.Ovaryumların laproskopi ile radyoterapi alanı dışına alınması da doğurganlığın korunması için yapılabilecek girişimlerden biridir.

Radikal trakelektomi: Rahim ağzı kanseri olmuş genç kadınlarda rahmini almadan rahim boynunun ve lenf bezlerinin çıkarılması  ve böylelikle eksiksiz kanser tedavisi yaparken diğer yandan da doğurganlıklarının korunmasıdır.Bu olgular erken doğum olmaması için rahim boynuna önceden dikiş de konmaktadır (interval cerclage).

Op Dr. Hakan BAYRAKTAR - Tüm Hakları Saklıdır. Design By AOGWEB