Sayfa Yükleniyor

Düşük

dusuk.jpg

500 gramdan az ya da 20 haftalıktan küçük gebelik kaybı düşük (abortion) olarak tanımlanır. İki ya da üç ardışık düşük yapılması tekrarlayan düşük olarak adlandırılır ve araştırma gerekçesidir.

Olası nedenler :

 1. Genetik
 2. Otoimmün
 3. Hormonal
 4. Diabet
 5. Luteal faz yetmezliği
 6. Tiroid
 7. Polikistik over sendromu
 8. Enfeksiyonlar
 9. Brusella
 10. Listeria
 11. Urolazma-mikoplazma
 12. Toksoplazma
 13. Sfiliz
 14. Sıtma
 15. AIDS
 16. Rahim şekil anormallikleri
 17. Psikolojik faktörler

Bu nedenleri aramaya yönelik testler yapılır. Bazen de neden bulunamaz.

Düşük sonrası yapılan testler aşağıda listelenmiştir.

Düşük Sonrası Testler

Anne

 1. Tam idrar
 2. Tam kan
 3. Kan grubu, indirekt Coombs
 4. HbA1c
 5. Hepatit B (HBsAg, Anti HBs)
 6. Hepatit C (HCV Ab)
 7. HIV 1 ve 2
 8. TORCH (Toksoplazma, Kızamıkcık, CMV, Herpes IgG ve IgM antikorları)
 9. Klamidya Ag, Ab
 10. Mycoplasma, ureoplasma
 11. Listeria agg
 12. Brucella agg
 13. VDRL
 14. sTSH, T3, T4
 15. FSH, LH, E2, testosteron
 16. Açlık kan şekeri
 17. Üre, kreatinin
 18. Total protein, albumin
 19. Karaciğer fonksiyon testleri (ALT,AST, GGT)
 20. Total bilirubin, indirekt bilirubin
 21. Sodyum, potasyum
 22. Total lipid, kolesterol
 23. Rahim filmi (HSG)
 24. Vajen kültürü
 25. Genetik inceleme

İkinci basamak

 • aPTT, protein C, protein S
 • Antikardiolipin IgG, IgM
 • Lupus antiokoagülan
 • Homosistein
 • Aktive protein C rezistansı
 • Faktör V Leiden mutasyonu
 • MTHFR gen mutasyonu
 • Protrombin gen mutasyonu

 

 

 

Düşük (abortion), tekrarlayan düşük (habitual abortion)

Op Dr. Hakan BAYRAKTAR - Tüm Hakları Saklıdır. Design By AOGWEB